Det er gratis for institutioner og skoler at bruge Nuuk Kunstmuseum. Vi åbner gerne op udenfor museets faste åbningstider.

Nuuk Kunstmuseum udarbejder løbende workshops og undervisningsmateriale – både til samlingen og til særudstillinger – målrettet skolerne og de videregående uddannelser. Vores fokus er Grønlands kunst og kunsthistorie, men først og fremmest mødet mellem elev og kunstværk.

I vores workshops og undervisning er eleverne aktive og går i dialog med kunstværkerne, imens de sanser, føler, argumenterer og sætter ord på deres oplevelse af kunsten.

På denne side samt på Kommuneqarfik Sermersooqs Kulturrygsækken er alle Nuuk Kunstmuseums aktuelle tilbud samt undervisningsmateriale.

For at booke en workshop skriv til kunstmuseum@sermersooq.gl

Ved spørgsmål eller særlige ønsker til et forløb på kunstmuseet skriv til kunstmuseum@sermersooq.gl eller ring på tlf. 36 60 33.


DET FJOLLEDE OG DET FARLIGE // 1.-3 klasse

Vi leger med masker og tupilakker. Eleverne får fortællingen om, hvad en tupilak var i gamle dage, og hvordan masker har været brugt. Vi kigger på de udskårne tupilakfigurer og maskerne på museet og arbejder med tupilakken og maskens udtryk som både fjollet og farligt på én gang. Eleverne skal selv lege med disse udtryk ved at tegne og forme.

Formålet er, at eleverne får en forståelse af tupilakfiguren og masken og arbejder med deres formsprog og udtryk.

MUSEUM – HVAD ER DET? // 1.-3. klasse

Hvad er et museum? Hvordan oplever man en bygning? Fortæller bygningens udseende og rum og placering noget om dets historie? Kan man opleve et rum med sine sanser? Hvad er en samling – og hvad samler du på?

Gå på opdagelse på Nuuk Kunstmuseum eller Nuuk Lokalmuseum. Lær at se efter historiske spor i arkitekturen og om, hvad et museum er.

På museerne vil eleverne via sanser og opgaver arbejde med de to museers arkitektur og historie samt hvad henholdsvis et kunstmuseum og et lokalhistorisk museum er.

LYD PÅ KUNSTEN // 4.-10. klasse

Hvordan lyder et kunstværk, og hvordan kan man skabe stemninger i et rum? Workshoppen handler om, hvad lyd er, og hvordan det kan bruges i dialog med kunsten til at skabe andre oplevelser og sansninger. Eleverne arbejder først med Nuuk Kunstmuseums podcast, som er et lydlandskab, hvor der er sat lyd til kunsten og rummene på museet. Derefter skal de gruppevis selv prøve at skabe lyd til kunsten og lave deres egen lille podcast.

Formålet med Lyd på Kunsten er at få eleverne til at gå i dialog med kunsten og at udtrykke deres oplevelser, sansning, følelse og tænkning via lyd og på den måde blive opmærksom på, hvordan lyd kan bruges. Vi er omgivet af lyde, de fleste ligger vi ikke mærke til, men lyde påvirker og skaber stemning og følelser. Forløbet arbejde med lyde i relation med kunsten, hvor de skabes, og hvordan de virker.

KUNST – BILLEDANALYSE // 7.-10. klasse

En workshop for ældstetrinnet i Nuuk Kunstmuseums kunstsamling, hvor eleverne arbejder med billedanalyse. Gennem forskellige øvelser introduceres eleverne for grundlæggende begreber i billedanalysen – samtidig med at eleverne er aktive og løser opgaver i dialog med kunstværkerne. Forløbet kan tilrettelægges som gruppearbejde eller individuelle opgaver.

Formålet er, at eleverne gennem at opleve kunsten på nært hold får en fornemmelse for billedanalyse og dets begreber samt hvordan man kan analysere og fortolke et kunstværk. I centrum er elevens oplevelse og argumentation. Forløbet er desuden en introduktion til Grønlands kunst.

7.-10. klasse