Undervisning

Det er gratis for institutioner og skoler at bruge Nuuk Kunstmuseum. Vi åbner gerne op udenfor museets faste åbningstider.

Nuuk Kunstmuseum udarbejder løbende workshops og undervisningsmateriale – både til samlingen og til særudstillinger – målrettet skolerne og de videregående uddannelser. Vores fokus er Grønlands kunst og kunsthistorie, men først og fremmest mødet mellem elev og kunstværk.

I vores workshops og undervisning er eleverne aktive og går i dialog med kunstværkerne, imens de sanser, føler, argumenterer og sætter ord på deres oplevelse af kunsten.

På denne side samt på Kommuneqarfik Sermersooqs Kulturrygsækken er alle Nuuk Kunstmuseums aktuelle tilbud samt undervisningsmateriale.

For at booke en workshop skriv til kunstmuseum@sermersooq.gl

Ved spørgsmål eller særlige ønsker til et forløb på kunstmuseet skriv til kunstmuseum@sermersooq.gl eller ring på tlf. 327733.


KUNST // 1.-3 klasse

En workshop for de små elever i Nuuk Kunstmuseums kunstsamling, hvor eleverne sanser, føler og mærker kunsten gennem forskellige øvelser og sætter deres egene ord på deres oplevelse og sansning af værket.

Vi går på opdagelse på kunstmuseet og arbejder med udvalgte kunstværker.

Formålet er, at eleverne oplever og sanser kunstværker og leger med at sætte ord på deres oplevelse og sansning af kunsten.

1.-3. klasse

KUNST // 4.-6. klasse

En workshop for mellemtrinnet i Nuuk Kunstmuseums kunstsamling, hvor eleverne arbejder aktivt med kunsten med øvelser, som kan tilrettelægges som gruppearbejde eller individuelt. Eleverne skal se på og gå i dialog med kunsten samt bruge deres forestillingsevne og kreativitet til at digte med og videre på kunstværker.

Formålet er, at eleverne oplever og går i dialog med kunstværkerne og kan begynde at argumentere eller fortælle om deres oplevelse eller tolkninger af kunstværkerne. Desuden er forløbet en begyndende introduktion til Grønlands kunst.

4.-6. klasse

KUNST – BILLEDANALYSE // 7.-10. klasse

En workshop for ældstetrinnet i Nuuk Kunstmuseums kunstsamling, hvor eleverne arbejder med billedanalyse. Gennem forskellige øvelser introduceres eleverne for grundlæggende begreber i billedanalysen – samtidig med at eleverne er aktive og løser opgaver i dialog med kunstværkerne. Forløbet kan tilrettelægges som gruppearbejde eller individuelle opgaver.

Formålet er, at eleverne gennem at opleve kunsten på nært hold får en fornemmelse for billedanalyse og dets begreber samt hvordan man kan analysere og fortolke et kunstværk. I centrum er elevens oplevelse og argumentation. Forløbet er desuden en introduktion til Grønlands kunst.

7.-10. klasse

LYD PÅ KUNSTEN // 5.-10. klasse

Hvordan lyder et kunstværk, og hvordan kan man skabe stemninger i et rum? Workshoppen handler om, hvad lyd er, og hvordan det kan bruges i dialog med kunsten til at skabe andre oplevelser og sansninger. Eleverne arbejder først med Nuuk Kunstmuseums podcast, som er et lydlandskab, hvor der er sat lyd til kunsten og rummene på museet. Derefter skal de gruppevis selv prøve at skabe lyd til kunsten og lave deres egen lille podcast.

Formålet med Lyd på Kunsten er at få eleverne til at gå i dialog med kunsten og at udtrykke deres oplevelser, sansning, følelse og tænkning via lyd og på den måde blive opmærksom på, hvordan lyd kan bruges. Vi er omgivet af lyde, de fleste ligger vi ikke mærke til, men lyde påvirker og skaber stemning og følelser. Forløbet arbejde med lyde i relation med kunsten, hvor de skabes, og hvordan de virker.

LAW SHIFTERS – GENDØM EN RETSSAG // 7.-10. klasse + GUX, NI

Hvad ville din dom være i virkelige retssager, og hvordan ville du omskrive lovene i dit land, så de ville være mere retfærdige?

Eleverne skal i denne workshop gendømme en retssag og derefter skrive lovforslag. Retssagen er en rigtig retssag, forenklet og anonymiseret, som eleverne gennem et rollespil, hvor de fordeler sig som dommere, anklager, forsvarer og nævning argumenterer for og giver deres bud på, hvad de mener, at dommen bør være.

Formålet med workshoppen er at skabe en forståelse for retssager og love samt deres opbygning. Eleverne skal tage stilling til, hvad de mener er retfærdigt og argumentere for deres holdninger og synspunkter, men i et kreativt, legende og frit rum. En lov er et politisk dokument, der giver et indblik i folks meninger, etiske synspunkter og retfærdighed. En retssag er et historisk dokument, der giver et stillbillede af samfundets moralopfattelse på det tidspunkt, hvor retssagen blev afgjort.