N y Carlsbergfondet har givet økonomisk støtte til opkøbet af den næsten komplette samling af værker af den grønlandske kunstner Anne-Birthe Hove (1951-2012). Der er tale om over 600 kunstværker, og det er så vidt vides det største indkøb af grønlandsk kunst til dato.

”Det er en gruppe bestående af repræsentanter fra Statens Museum for Kunst, Fonden for Grønlands Nationalgalleri for Kunst, Grønlands Nationalmuseum og Nuuk Kunstmuseum som er gået sammen om gennem erhvervelsen at sikre samlingen.”

Projektleder Nivi Christensen, Nuuk Kunstmuseum, udtaler: ”Det her er så vildt! Det var Anne-Birthe Hoves største ønske at samlingen skulle til Grønland, hvor den hører hjemme, og at samlingen en dag skal overgå til Grønlands Nationalgalleri for Kunst. Vi vil gerne sende en stor tak til Ny Carlsbergfondet og Anne-Birthe Hoves familie for at det nu kan realiseres.”

Samlingen blev i 2015 offentliggjort på www.annebirthehove.com og opkøbet omfatter størstedelen af værkerne fra portalen. Det er tale om et helt livsværk bestående af over 600 primært grafiske værker, og dertil en hel del skitsebøger, trykstokke, malerier og raderingsnåle m.m. Det har kun kunnet lade sig gøre på grund af det brede samarbejde og den økonomiske støtte fra Ny Carlsbergfondet.

Anne-Birthe Hove var en af de første grønlandske kunstnere, der bearbejdede og fortolkede det sete, og hendes vidnesbyrd er derfor af enorm national værdi. Det vil være første gang, at et så bredt museumsfelt i mellem Grønland og Danmark er gået sammen om et fælles køb. Det viser i al sin enkelthed hvor vigtig en samling der er tale om. Hun arbejdede i Grønland i nogle afgørende perioder. Man kan på mange måder følge hendes syn på Grønland fra det var et dansk amt, over til Hjemmestyre og helt frem til indførelsen af Selvstyre i 2009. Der er tale om et helt unikt kunstnerisk vidnesbyrd om Grønlands nyere historie, som nu er sikret for eftertiden.

Hove var en af Grønlands mest markante kunstnere. Hun engagerede sig i det grønlandske kunstliv via Grønlands Kunstskole, Kunstnersammenslutningen Kimik, Fonden for Grønlands Nationalgalleri for Kunst og var desuden medlem af den danske kunstnersammenslutning Koloristerne. Hun har i 40 år præget den grønlandske kunstscene, og det i en periode med store omvæltninger. Den dag i dag refererer mange unge grønlandske kunstnere til Hove, som en stor inspirationskilde og mentor.

Samlingen befinder sig på Bornholm, og i den kommende tid skal samlingen skibes til Grønland for så at blive fordelt og registreret i museernes samlinger.