Jukke Rosing & Marte Lill Somby
28.10. – 28.11.2021

På gavlene af Blok 2-9 kan man se 38 fotografiske værker af Jukke Rosing og Marte Lill Somby. Værkerne viser indtryk fra det grønlandske og samiske landskaber og kulturer.

Rosing og Somby er begge dét, der kaldes sprogløs. Rosing er grønlandsk, men taler ikke grønlandsk. Somby er same, men taler ikke samisk. Med udstillingen stiller de spørgsmål til deres sprogløshed. Hvem bestemmer hvem du er, og hvor du hører til? Hvornår er du korrekt og hvornår er du forkert? Hvem stiller kriterierne for din identitet, og hvem godkender?

Igennem deres opvækst har både Rosing og Somby oplevet manglende rum for accept og oplevet identitetskrise på grund af deres sprogløshed. De har oplevet at være en del af en kultur, og samtidig være ved siden af den. At føle sig mindre værd, mindre samisk, mindre grønlandsk. De oplever en sårbarhed som sprogløse, som påvirker deres grundlæggende følelse af at høre til.

I deres fotografiske værker dokumenterer de henholdsvis de samiske og grønlandske dragter, naturen og landskabet som velkendte markører for de to kulturer. Værkerne afbilleder både forskellene mellem dem, men formår samtidig at beskrive de mange ligheder, f.eks i værket ”In This Together” hvor de samiske skaller og de grønlandske kamiit sammen med et nedbrudt dyrekranie danner motivet.

Sprogløsheden og sårbarheden er temaer i Rosing og Sombys værker. Det sårbare i mennesket, naturen og historien vises gennem landskabet i Norge og Grønland, rensdyrene, og gennem dragter fra deres kulturer.

Jukke Rosing og Marte Lill Somby mødte hinanden første gang under Nuuk Nordisk Kulturfestival i 2017, hvor de udstillede sammen med seks andre kunstnere på Nuuk Kunstmuseum i udstillingen ”Assinga 4×4”. Først dér fandt de ud af, at deres families historie var flettet sammen gennem rensdyrstationen i Itivnera i Nuuk Fjord.

Sombys oldefar gik over indlandsisen i 1888, og kom tilbage til Grønland i 1905 for at undersøge mulighederne for rendrift i Nuuk Fjord. I 1952 oprettede Rosings farfar rendrift i Itivnera i Nuuk Fjord, og da han flyttede til Danmark i 1959-60, overtog Sombys onkel driften af rensdystationen.

Udstillingen bliver præsenteret som en del af Nuuk Nordisk Kulturfestival.