Ivínguak’ Stork Høegh (f. 1982)

Til Nuuk Nordisk Kulturfestival 2023 var Nuuk Kunstmuseum koordinator for talkscenen Reflecting Nuuk Nordic i samarbejde med Nordens Institut i Grønland (NAPA) og det samiske kunstnerkollektiv Dáiddadállu. På scenen blev der diskuteret kolonialitet, arktiske og nordiske forhold, kunstneres vilkår og meget mere. Kunstneren Ivínguak’ Stork Høegh skabte hertil en fotocollage, som refererer til hendes billedserie ArcticExotic, hvor hun sammenstiller arktiske motiver med dyr fra den afrikanske savanne, og udfordrer beskuerens blik på Grønland. Både i ArcticExotic-værkerne og dette værk har hun brugt en række fotografier enten hentet fra databaser eller sine egne fotografier – som hun digitalt har lagt ovenpå hinanden i lag, hvorefter der grafisk er tilføjet farver og tegninger.* I dette værk har hun brugt et fotografi af en Inuk kvinde, som er i gang med at bruge sin ulu, men Stork Høegh har valgt at placere hende ovenpå en afrikansk elefant, hvis fotografi tydeligvis er taget et andet sted end Arktis. Elefanten er udsmykket med tegnede zebrastriber, og den er omgivet af blå lupiner, som ligeledes er tegnede af Stork Høegh. Øverst i værket ses et ishav i opbrud og en skinnende sol, hvis stråler giver collagen et grønt, kalejdoskopisk skær.

På mange måder er billedet absurd. Den grønlandske kvinde og den afrikanske elefant har aldrig mødt hinanden i virkeligheden. Det er ikke engang sikkert, at kvinden vidste, der fandtes elefanter, men alligevel sidder hun nu ovenpå en, mens hun i foroverbøjet stilling er i gang med at skære elefanten op med sin ulu. Billedet bliver endnu mere absurd af, at elefanten har zebrastriber, hvilket forstærker forestillingen om, at elefanten er et unikt og imaginært fabeldyr for kvinden. Værket fremstiller et uvirkeligt, eventyrligt, farverigt univers – en ren fantasi. Men selvom kvinden og elefanten virker uforenelige, og befinder sig i hver deres ende af jordkloden, har de alligevel noget til fælles: De er eksotificerede. I den vestlige verdens øjne anskues Afrika og Arktis begge som uvirkelige drømmesteder, der befinder sig langt fra deres sædvanlige liv.* Men de er også virkelige steder med virkelige mennesker – de er ikke blot eksotiske fantasier. Når det virkelige og uvirkelige mødes i værket, bliver beskuerens blik udfordret: Ser man på sin egen forestilling om, hvad ”det eksotiske” er?*

Det eksotiske og det koloniale hænger uløseligt sammen. Da udefrakommende koloniserede Afrika og Arktis, skabte de deres egne fortællinger om de ”eksotiske” steder.* Stederne blev udforsket, dokumenteret og undersøgt gennem store ekspeditioner, og de koloniserende infiltrerede og invaderede alle dele af de oprindelige samfund. I dette værk er de blomster, som omringer kvinden og elefanten, lupiner, og selvom de er smukke, er de en invasiv art, som spreder sig hurtigt og sætter dybe rodnet. Lupinerne blev oprindeligt medbragt fra Europa, og nu trues de grønlandske planter af dem.** På samme måde er elefanten og Inuk kvinden også truede. Den afrikanske elefant er en uddøende art, mens Inuk kvindens traditionelle levevis efterhånden hører fortidens Grønland til. Det udefrakommende, koloniale og invasive omringer og truer dem nøjagtigt ligesom lupiner. Det skal dog ikke fremstå som en anklage eller placering af skyld, selvom Stork Høegh tydeligt arbejder med koloniseringen og eksotisme som tematikker i sine værker.* I stedet udfordrer hun, hvordan vi anskuer kolonihistorien. Hun mener, at det koloniale er en del af Grønlands historie, som har været med til at forme, hvad landet og menneskene er i dag.* Ved sammenblandingen i hendes værk opstår der nye nuancer og blikke på historien og samfundet, og beskueren må selv tage stilling til det kulturmøde, der skildres.

Ivínguak’ Stork Høegh har gået på Grønlands Kunstskole og på Århus Kunstakademi, hvor hun tog mix medie/grafik som sit specialefag. Hun har gået på Teknisk Skole i Århus, hvor hun læste til mediegrafiker, og afsluttede sin uddannelse i København.*** Hun var i en årrække ansat under Kalaallit Nunaata Radioa & TV, og blev leder af Grønlands Kunstskole i 2021.

Artiklen er skrevet af Karoline Sejersen, 2023.

Referencer:

* Lundberg Hansen, Stine. Ivinguak Stork Høegh viser, at det eksotiske er en kategori, der afhænger af, hvem der ser. Kunsten.nu, 15. juli 2021: https://kunsten.nu/journal/ivinguak-stork-hoeegh-viser-at-det-eksotiske-er-en-kategori-der-afhaenger-af-hvem-der-ser/

** Betak, Jens. Farlig skønhed: Lupinen kvæler lokale planter i Sydgrønland. KNR.gl, 8. juli 2019: https://knr.gl/da/nyheder/farlig-sk%C3%B8nhed-lupinen-kv%C3%A6ler-lokale-planter-i-sydgr%C3%B8nland

*** KIMIK ukiut 20 år. milik publishing. 2016.