Torsdag den 27. juni kl 16 hejses tredje kunst-flag i kunstprojektet FLAG.

Det tredje flag er skabt af kunstner Gudrun Hasle med to øjne på den ene side og teksten ”Jeg vil garne være usynlig” på den anden side. Gudrun Hasle tager i sin kunst oftest et personligt afsæt; i krop, følelser og tanker. Gudrun er ordblind, hvilket hun bruger og udstiller i sin kunst – ikke kun ved at stavningen ikke er retskrivningsmæssigt korrekt, men også i forhold til de følelser og psykiske konsekvenser af udelukkelse og den følelse af fejlplacering og forkerthed denne diagnose fører med sig. Der er i hendes kunst en udstillet sårbarhed.

Flaget tager dels afsæt i noget personligt, dels i noget samfundsmæssigt. ” Jeg vil garne være usynlig” er en refleksion over at komme som dansker til Grønland og føle sig stor og larmende. At man som dansker ikke kan komme udenom, at man også bærer en kolonisering eller kolonihistorie med sig. En slags besætterbagage kalder Gudrun det med et smil. Og at denne bagage kan give én lyst til at udslette sig selv som værende dansk.

På den anden side er flaget også en refleksion over et samfund, hvor selvmord og konsekvensen af dette fylder meget, og med flaget spørger Gudrun, om selvmordet er et ønske om at være usynlig eller synlig. Altså et spørgsmål til alle de følelser, der fører til selvmordet – er selvmordet et råb om hjælp eller et ønske om at forsvinde.

Kontakt Tusaannga, tlf. 801180, SMS 1899, hvis du har brug for at tale med nogle.

FLAG er et samarbejde mellem kunstner Gudrun Hasle og Nuuk Kunstmuseum, hvor seks kunstnere er inviteret til at skabe et flag til flagstangen ved Holms Hus. Flagene er kunstværker, som til sidst vil blive samlet til en udstilling. Flaget hejses hver morgen og tages ned om eftermiddagen i hverdagene.

Projektet er støttet af Statens Kunstfond

UNDERVISNING // OPGAVER

UV FLAG Gudrun Hasle DK

UV ERFALASOQ Gudrun Hasle KAL