Nuuk Kunstmuseums samling skal registreres. Museet holder derfor lukket fra 13. november til 14. december.

At registrere er helt konkret, at hvert kunstværk skrives ind med titel, kunstner, mål og beskrivelse i en database. I første omgang kan den kun findes på Nuuk Kunstmuseum, men i 2018 er planen at alle skal kunne se billeder af kunstværkerne og læse om dem. Det betyder, at andre institutioner, fagpersoner og interesserede kan søge i Nuuk Kunstmuseums kunstsamling.

På én gang beskytter det den samling, som er på museet, og så gør det kunstværkerne tilgængelig for forskning og uddannelse.

En registrering er på den måde et vigtigt ben i en museumsorganisation og også en af museernes kerneområder i museumsloven.

En registrering handler også om, at indsamle data og viden, om de kunstværker, som hører under Nuuk Kunstmuseum – sådan at Nuuk Kunstmuseums formidling af kunsten og det daglige arbejde med at gøre kunsten på museet relevant og tilgængeligt bliver lettere og mere solidt funderet. Det skal være nemt at finde ud af hvem der har lavet kunstværket, og det skal være nemt at se om den samme kunstner har lavet andre værker i samlingen.

En registrering er et løbende arbejde. Nye kunstværker skal føjes til databasen, som de indgår i samlingen, og oplysninger forældes eller korrigeres og skal opdateres.

At registrere over 1000 værker kræver tid, derfor får museet i perioden ekstra hjælp fra Gry Fors som til dagligt er leder af den samiske kunstsamling og en fotograf der er særligt uddannet til at fotograferer ting.

Følg med på Nuuk Kunstmuseums Facebookside – hvor der løbende opdateres om processen og dele de små og store historier om kunstværkerne, som kommer frem gennem registreringen.