Fra april 2019 til maj 2021 inviterede kunstner Gudrun Hasle i samarbejde med Nuuk Kunstmuseum en række kunstnere fra forskellige lande til at skabe et flag til flagstangen ved Holms Hus midt i Nuuk. Det kom der 13 kunstflag ud af, som nu samlet bliver vist på Nuuk Kunstmuseum fra 3. juni til 13. juni 2021. Alle kunstnerne reflekterede over, hvad et flag var, er og kunne være.

Umiddelbart er det at hejse et flag en stærk markør. Med et flag signalerer man noget. Der er nationale flag, fodboldflag, signalflag, bedeflag og mange flere. Et flag har mange betydninger – der er flagdage, officielle flagninger og flag til fest eller hverdag. Når man flager markeres noget, eller der kommunikeres på afstand.

Flagene vejrede mellem Selvstyret, Kolonihavnen, kirken og statuen af Hans Egede i haven ved Holms Hus. Som kunstprojekt i det offentlige rum ville det få folk til at kigge op, stoppe op og skabe refleksioner over flag som motiv, som markør og som handling.

Den 10. juni vil der i udstillingen være en artist talk om FLAG/ERFALASOQ. Hold øje med museets hjemmeside og Facebookside for tidspunkt.

Projektet blev støttet er Statens Kunstfond og Nuuk Lokaludvalg.

KUNSTNERE

Miki Jacobsen (GRL) – Jóhan Martin Christiansen (FO) – Gudrun Hasle (DK) – Klara Hobza (CZ) – Jeannette Ehlers (DK) – Jacob Borges (DK) – Gukki Nuka (GRL) – Ivínguak’ Stork Høegh (GRL) – Hesselholdt & Mejlvang (DK) – Máret Ánne Sara (NO) – Paarma Brandt (GRL) – Jette Hye Jin Mortensen (DK) – Sonya Kelliher-Combs (US)

LÆS MERE