Livsværket efter Anne-Birthe Hoves (1951-2012) blev opkøbt i sommeren 2020 efter en stor donation fra Ny Carlsbergfondet, og har indtil nu været opbevaret på Nuuk Kunstmuseum. Nu skal samlingen registreres, og i den forbindelse holder museet lukket fra den 25. april og frem til den 8. maj 2022.

Ny Carlsbergfondet gav økonomisk støtte til opkøbet af den næsten komplette samling af værker af den grønlandske kunstner Anne-Birthe Hove. Det var en gruppe bestående af repræsentanter fra Statens Museum for Kunst, Fonden for Grønlands Nationalgalleri for Kunst, Grønlands Nationalmuseum og Nuuk Kunstmuseum som dengang gik sammen om at sikre samlingen. Det er første gang, at et så bredt museumsfelt i Grønland og Danmark er gået sammen om et fælles køb. Det viser i al sin enkelthed hvor vigtig en samling der er tale om.

På grund af Corona-pandemien er planen for arbejdet med registreringen af samlingen blev rykket flere gange, og kan nu endelig påbegyndes. Museumsinspektør Birgitte Anderberg fra Statens Museum for Kunst rejser til Nuuk i slutningen af april for at deltage i registreringsarbejdet.

I forbindelse med registreringen er der planlagt fem pop-up udstillinger, hvoraf den ene, med titel “Tundra”, allerede åbnede i starten af marts måned. Hertil er der planlagt at der også udgives nye artikler ifm. registreringsarbejdet.

Anne-Birthe Hove var en af de første grønlandske kunstnere, der bearbejdede og fortolkede det sete, og hendes vidnesbyrd er derfor af enorm national værdi. Hun arbejdede i Grønland i nogle afgørende perioder. Man kan på mange måder følge hendes syn på Grønland fra det var et dansk amt, over til Hjemmestyre og helt frem til indførelsen af Selvstyre i 2009. Der er tale om et kunstnerisk vidnesbyrd om Grønlands nyere historie, som sikres endnu engang for eftertiden.

Registreringen, pop-up udstillingerne og artiklerne er støttet af Sermeq Puljen. Pop-up udstillingerne annonceres på Nuuk Kunstmuseums hjemmeside og Facebook side i løbet af året.