Nuuk Kunstmuseum er netop i gang med registreringen af en stor værksamling af den grønlandske billedkunstner, Anne-Birthe Hove (1951-2012). Museumsdagen giver anledning til refleksion over, hvilken betydning sikringen af samlingen har for Nuuk Kunstmuseum og for grønlandsk kunst generelt.

The Power of Museums – om museernes potentiale

Onsdag den 18. maj markerer den internationale museumsverden og Nuuk Kunstmuseum, ICOM’s internationale museumsdag. Dagen er en mærkedag for det internationale museumsfællesskab, hvor museumsinstitutionernes rolle i både lokale og internationale sammenhænge belyses. Hvert år markeres dagen med et tema, der i år lyder The Power of Museums. Temaet fremhæver museernes potentiale som kulturbærende institutioner, deres bidrag til udvikling, uddannelse og som aktører i samfundet[i].

I anledningen af den internationale museumsdag, italesætter ICOM potentialet ved de museale samlinger: “Through its collections and programmes, museums thread a social fabric that is essential in community building”i. Her fremhæves det, hvordan et hvert museum indgår i en udveksling med det samfund, som det omgives af.  Kunstmuseet har ved dets samling og udstillinger et udgangspunkt om formidling af kunstværkers betydning og udsagn, hvor kunstoplevelsen danner rygraden i kunstinstitutionens virke. Ved den fremtidige præsentation af billedkunstneren Anne-Birthe Hoves værker, er det ønsket ved Nuuk Kunstmuseum, at værkerne for fremtiden vil indbyde til fortolkning og refleksion over kunstnerens vidnesbyrd,. For imens kunstoplevelsen finder sted i det intime møde med kunsten, kan man også tale om kunsten som en social udveksling med den offentlighed, som kunstværket taler ud i (ii). En udveksling, der hviler på kunstens evne til at belyse tilstande eller fortælle historier. Kunstmuseers samlinger fungerer på denne måde som et sted for bevaring af menneskelige vidnesbyrd, som de viser sig i kunsten.

Registreringen af Anne-Birthe Hoves værker ved Nuuk Kunstmuseum indgår i en proces, der påbegyndtes allerede i 2020. Her fandt erhvervelsen af kunstsamlingen sted i et samarbejde mellem Nuuk Kunstmuseum, Fonden for Grønlands Nationalgalleri, Statens Museum for Kunst samt Grønlands Nationalmuseum og Arkiv. Ved registreringsarbejdet har Anne-Birthe Hoves vidt omspændende, kunstneriske univers foldet sig ud. Gennemgangen af samlingen virker samtidigt som et retrospektivt indblik i kunstnerens indvirkning på den grønlandske og nordiske kunstscene.

Kunstneriske erindringer 

Samlingen rummer op mod 3.000 værker og udgør et betydeligt omfang af Anne-Birthe Hoves samlede kunstneriske livsværk og arbejde. Størstedelen af samlingen består af grafiske værker og vidner om en livslang, kunstnerisk proces med grafikken som medie. De tidligste værker dateres til slutningen af 1960’erne, da Hove var tilknyttet daværende Grafisk Værksted i Nuuk. Siden studerede hun på Kunstakademiet i København, og kunstsamlingen viser en enorm bredde indenfor grafikkens karakter og teknikker. De grafiske værker spænder over et rigt udtryksregister, hvor motiver og temaer sammenvæves og genoptages i værker hen over lange tidsperioder. Et vidnesbyrd om Hoves integritet med sit kunstneriske virke, hvor ufravigelige erindringer og indtryk hos kunstneren væver sig ind i mellem værkserier. Inspirationen fra sine omgivelser og den grønlandske natur er gennemgående i Hoves arbejde, hvor detaljerige fragmenter af naturskildringer træder frem i fotogravurer og i de mange raderinger og ætsninger. Nærheden til materialiteten i fjelde- og klippeformationer står særligt frem i kunstnerens grafiske håndværk.

Anne-Birthe Hove. Uden titel, (u.å.)

 

Hoves værker rummer samtidigt en sanselighed, hvor abstraktion blander sig med det figurative, og hvor grafiske linjer rummer en nærmest larmende stilhed eller ekspressiv bevægelse. Alsidigheden i Anne-Birthe Hoves motivverden favner også samtlige menneskeskildringer, der både viser udtryk fra socialrealistiske fremstillinger og fra grønlandske fortællinger ligesom, at kunstneren undersøger spændingen mellem natur og urbane elementer.

 

Anne-Birthe Hove. ”Sermitsiaq XVIII”, 2003 (udsnit af værk)

 

Samlingen beviser grafikkens tekniske muligheder, hvor Hoves skarpsindige detaljer kommer til sin ret i værkerne. Netop det særegne ved det grafiske medie har Anne-Birthe Hove udtrykt som følgende: ”Grafik er som at læse en bog, du skal tæt på og nærlæse…”[ii]. Imens Hoves værker viser et personligt og opmærksomt blik på den verden, som omgav hende, har værkerne også en særlig vedkommenhed.. De komplekse og omhyggeligt ordnede streger, tomrum og kulturelle elementer åbner op for fortolkning og genkendelighed. kHvis man træder tæt på og nærlæser, vil man kunne gøre utallige opdagelser, der viser facetter af kunstnerisk erindring i Hoves kunstneriske vidnesbyrd.

 

Anne-Birthe Hove. Uden titel, (u.å.), udsnit af værk 

 

Registreringen af værkerne, der udgør en af hovedopgaverne i museets virke, er en proces, hvor kunstnerens arbejde indføres i en registrant og gøres tilgængeligt. Registreringspraksis er i henhold til ICOM en kerneopgave, der sikrer og muliggør en demokratisering af kulturarven.

Den fælles erhvervelse af samlingen efter Anne-Birthe Hove betyder en fremtidig sikring af Hoves kunstneriske arbejde og centrale placering i den grønlandske kunsthistorie. Det er samtidigt et udtryk for et udviklende, musealt samarbejde på tværs af de deltagende kunst- og kulturinstitutioner, der er fælles om visionen for netop at sikre Hoves kunstneriske aftryk, hvor værkerne for eftertiden får et liv i museale rammer.

 

Om ICOM

Akronymet ICOM dækker over den internationale organisation for museer, International Council of Museums. Organisationen blev oprettet i 1946 og samler museer samt repræsentanter i 138 lande. ICOM fungerer som et stort organ, der arbejder ud fra målet om en global udveksling mellem museer i hele verden[iii].

 

Artiklen er skrevet af: Johanne Rosborg

 

Kilder:

[i] ) International Museum Day, ICOM: https://icom.museum/en/our-actions/events/international-museum-day/

[ii] Chemnitz, J. (red.) (2016) Anne-Birthe Hove. Nuuk: Milik Publishing

[iii] History of ICOM, ICOM: https://icom.museum/en/about-us/history-of-icom/