På Nuuk Kunstmuseum hænger maleriet ”Prøven 35” malet af den danske kunstner Victor Isbrand. Kajakken stikker næsten ud af maleriet. Ved kajakken hersker der dyb koncentration, kvinderne arbejder på kajakken, de er i fokus og så alligevel ikke – for vi kan ikke se deres ansigter. Kun to ansigter, kan vi se, de tilhører en af kvinderne og en dreng. Begge ser meget alvorlige ud; kvinden måske fordi hun er koncentreret, drengen fordi han venter utålmodigt? Maleriet er holdt i afdæmpede farver, som næsten synes at understrege kvindernes dybe koncentration.

Victor Isbrand blev uddannet fra Det Kongelige Kunstakademi i København allerede som 20-årig og fik tidligt stor succes. Hans succes gjorde det muligt for ham allerede som helt ung at rejse rundt, bl.a. til Java, Thailand, Malaysia, Kina og Japan. I sommeren 1935 tog han med sin daværende kone Oda Isbrand, der også var kunstner, til Grønland. Med skibet ”Hans Egede” var de på rejse i tre måneder, og turen gik til Upernavik og Prøven, hvorfra de bragte studier med sig hjem, der blev basis for flere landskabsmalerier og figurbilleder. Både Victor og Odas værker blev vist på en udstilling i 1936 i København.[1] Værket i kunstmuseets samling må vi formode er fra denne udstilling.

Om turen til Grønland fortalte Victor Isbrand, at de havde rig mulighed for at studere og male, hvad han kaldte for det ”primitive liv” på bopladserne. Isbrand var ikke blot fascineret af inuit, men også andre såkaldte oprindelige folk. I et interview fra 1922 om hans tur til Java, siger han:

”Jo, jeg ville til Java, for jeg vilde se naturlige Mennesker.

– Hvad er det?

– Det er det, vi ikke er, som har forædt os i det, vi tror er Kultur.

(…) Menneskene [i Java] var saa hele, baade i deres Skønhed, deres Form og deres Færden.”[2]

Flere andre kunstnere havde denne fascination; i en dansk sammenhæng kan nævnes Sonja Ferlov Mancoba (1911 – 1984), som var meget inspireret af afrikansk kunst. Mancoba introducerede sine danske kunstnerkollegaer til afrikansk kunst, herunder Ejler Bille (1910 – 2004). De danske kunstnere anså de fremmede kulturers kunst som umiddelbar og sand. Ligesom Victor Isbrand kan både Mancoba og Bille ses som en del af den danske modernisme, inspireret af bl.a. de europæiske kunststrømninger kubisme, surrealisme og ekspressionisme. Det er for eksempel de indflydelsesrige kunstnere Paul Gauguin (1848 – 1903) og Pablo Picasso (1881 – 1973), hvis mest kendte værker er inspireret af henholdsvis et ophold på Tahiti og af afrikanske figurer og masker. I en dansk-grønlandsk sammenhæng kan også nævnes Aage Gitz-Johansen (1897 – 1977), som fandt stor inspiration i grønlandsk natur, dyreliv og mennesker.

Isbrand og hans værker fra Grønland kan ses i forlængelse af denne tradition, studier af en anden kultur ud fra et romantiserende blik på Grønland og grønlænderne.

“Bagom Værket – Victor Isbrand” er skrevet af Laila Lund Altinbas. 2019.

[1] En række af Oda Isbrands værker som blev til på denne tur findes i Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu/Grønlands Nationalmuseum og Arkivs samlinger.

[2] Bent Irve m.fl.: Victor Isbrand – Maler og pædagog, Forlaget Per Kofod 1987, s. 166