Ivalo Frank og Jessie Kleemann sætter fokus på ansigtstræk og politiske problemstillinger i stor ny udstilling på Nuuk Kunstmuseum. Kunstnerne følger ikke en rute, de passer ikke ind i kasser, og de kan ikke tøjles. Udstillingen er både noget, der allerede er skabt, noget der skabes i rummet.
FACES// Kiinnernerit er en af kobling mellem digtning, billedsprog, performance og politik. Udstillingen viser nye tegninger og malerier af Ivalo Frank kombineret med digte af Jessie Kleemann. Billederne er en række ansigtsudtryk, der afspejler sindsstemninger, og de kombineres med Kleemanns sproglige fortolkning af vores samtids samfundsmæssige udfordringer. Ideen er at give det talte ord et visuelt spejlbillede og at nuancere det sagte med det usagte. En stor del af det vi opfatter fra vores medmennesker sker ubevidst, og udstillingen er en undersøgelse af det ubevidste. De små ofte skjulte udtryk som øjnenes udtryk, mundens drejning, rynkens vinkel. Kunstnerne arbejder derfor i lige mængder ord, tekst, billedsprog og performance – i en påvirkning af udstillingsgæsten så direkte som muligt.

Jessie Kleemann og Ivalo Frank mødte hinanden i 2010 da de boede sammen i en lejlighed i Nuuk i forbindelse med udstillingen ‘KUUK‘. Her begyndte de at tale om fælles fremtidige projekter der bla. har udmøntet sig i filmene RECONCILIATION og Killerbird (udstillet i Katuaq i 2015). Begge værker er nyskabende i deres kombination af digtning (Jessie Kleemann) og visualitet (Ivalo Frank). Filmene synliggør almenmenneskelige grundvilkår – kampen for at acceptere ens fortid og forsone sig med den og hermed sig selv – i form af poesi, kropssporg og lyd. I 2016 blev kunstnerduoen – af Gyldendals’ litteraturtidsskrift Kritik – inviteret til at udgive billeder og digte, med titlen In your face. Det blev forløberen til udstillingen FACES// Kiinernerit der på torsdag kl. 19 åbner på Nuuk Kunstmuseum.

Til åbningen vil der være en digterisk performance af Jessie Kleemann. Performancen bliver filmet og vil efterfølgende blive vist på museet.

 

// Undervisningsmateriale

Til udstillingen FACES // Kiinnernerit er udviklet et tosproget (kal/dk) undervisningsmateriale målrettet 5. klasse og opefter.

Undervisningsmaterialet arbejder med at udtrykke og reflektere over følelser, mimik, gestik og kropssprog med formdigt- og rollespilsøvelser i samspil med kunsten i udstillingen.

Download materialet her:

FACES Kiinnernerit UV