På Nuuk Kunstmuseum er der fernisering af den retrospektive soloudstilling med kunstner Julie Edel Hardenberg onsdag den 24. maj kl. 17-19. Udstillingen sætter i sin helhed spørgsmålstegn ved den nordiske historie, dens tilstedeværelse og relevans i Grønland. Udstillingen belyser og italesætter spørgsmål vedrørende identitet, etnicitet, sprog, kolonialisme, racisme og retten til sin egen historie.

2023 er 70-året for den grundlovsændring som afskaffede Grønlands kolonistatus med efterfølgende indlemmelse af Grønland, og den inuitiske/ grønlandske befolkning i det danske rige. Julie Edel Hardenbergs virke og kunstneriske produktion undersøger og italesætter den danske kolonihistories politiske og kulturelle indflydelse i Grønland.

Julie Edel Hardenberg (1971) er født og opvokset i Nuuk, Kalaallit Nunaat/Grønland. Hun er uddannet som billedkunstner i Finland, Norge, England og har efterfølgende opnået en MA i Kunstteori og Formidling fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. I 2022 modtog hun Novo Nordisk Fondens Mads Øvlisen ph.d.-stipendium i praksisbaseret kunstnerisk forskning med titlen: ”Mellem magt og afmagt – det af/koloniserede sind”. Her forsker hun i de mere usynlige aspekter af de koloniale strukturer og reproduktionen af disse, belyst igennem de personlige erindringer og erfaringer der eksisterer blandt den grønlandske befolkning. Hun bor og arbejder i København, hvor hun er tilknyttet Det Kongelige Danske Kunstakademi og Københavns Universitet, foruden sin førsteamanuensis II stilling på Kunstakademiet i Bergen, Norge. Hun har igennem de sidste 30 år arbejdet med temaer omkring identitet og koloniale forhold.

Ferniseringen sker i forbindelse med Nuuk Nordisk Kulturfestival, der foregår den 25.-28. maj. Udstillingen vil kunne ses indtil den 1. oktober 2023.

Udstillingen er støttet af Selvstyrets Tips- og Lottomidler, Augustinusfonden og Statens Kunstfond.