Et tremastet skib sat med sejl. Blandt isbjerge og med fjelde i baggrunden. Hele forgrunden er havet – havet med bølgegang og skumtoppe. Det er dampskonnert ”Fox II”, som sejler i de oprørte vande, højst sandsynligt uden for Ivittuut, da skibet hørte til her. Maleriet er malet af Andreas Riis Carstensen (1844-1906) og er malet efter 1893, da skibet ”Fox II” blev bygget i dette årstal til kryolitselskabet.

”Fox II” sejlede i 30 år for selskabet. I juli 1924 sejlede skibet under navnet ”Grønland” til Østgrønland for at anlægge kolonien Scoresbysund med Einar Mikkelsen som kaptajn. Senere samme år blev skibet opkøbt af Grønlands Styrelse og omdøbt til ”Gustav Holm” og det sejlede mellem Danmark og Grønland indtil 1950.

Andreas Riis Carsten stod til søs efter konfirmationen og begyndte at tegne ombord. Tilbage i Danmark lærte han marinemaleriet af marinemaleren Carl Dahl (1812-1865) og blev uddannet fra Kunstakademiet i København fra 1864-68. Gennem sit kunstneriske virke gjorde han utallige rejser, hvorfra han hentede sine motiver, blandt andet til Grønland i 1884 og i 1888. Nuuk Kunstmuseum har i alt fem malerier af A. Riis Carsten i samlingen: malerier, hvis motiver spænder fra det nøgternt registrerende, som marinemaleriet, til det romantiske og nostalgiske.

I maleriet er skibet ”Fox II” trængt i baggrunden, og forgrunden domineres af en skildring af havet. Sammenligner man himlens maleriske udførelse med havets, så synes havet studeret nøje og detaljeret udført i forhold til himlen. Riis Carstensen har malet et livagtigt hav i bevægelse, med skumtoppe og med lys og skyggevirkninger, så det kan synes, at man næsten kan høre det, når man kigger på det.

Riis Carstensen rejste første gang til Grønland i 1884 på opfordring af J.A.D. Jensen – manden som havde nogle nunatakker på indlandsisen opkaldt efter sig, og hvis ekspedition på indlandsisen kunstneren J.E.C. Rasmussen har malet. Rasmussens maleri (”Kornerup på Isen”) hænger på Nuuk Kunstmuseum. I 1888 rejser han igen til Grønland og rejser hjem med briggen Peru – samme skib som J.E.C. Rasmussen 5 år senere falder overbord fra og drukner.

Begge rejser beskriver Riis Carstensen i bogen ”Two Summers in Greenland”, og han fortæller, hvordan bogen blev til efter den interesse, han oplevede i Europa, omkring det arktiske; mange havde spørgsmål, få vidste noget om Arktis, og meget få havde mulighed for at rejse dertil. I bogen beskriver han sit møde med Grønland, grønlændere og kulturen og prøver at give sit billede af denne arktiske egn.

Riis Carsten malede i 1890erne en serie malerier fra Egypten bestilt af brygger Carl Jacobsen. Marinemaleriet af skibet ”Fox II” er efter hans grønlandsrejser, og er malet mellem 1893 og hans død i 1906. Han kan ikke have set skibet i grønlandske farvande, men kan have set det i Danmark. Dog så han på sin rejse i 1884 et andet af kryolitselskabets skibe ud for den grønlandske kyst – barken ”John Franklyn” på vej fra Ivittuut til København.

“Bagom Værket Andreas Riis Carstensen” er skrevet af Stine Lundberg Hansen. 2018.