Aalut Kangermiu – Aron fra Kangeq (1822-1869) er historiefortæller og kunstner. Igennem akvareller, tryk, tegninger, og på skrift, skildrede han blandt andet jagt, kulturmøder, hverdagsliv, landskaber, og interiør. Aron er i sig selv en historisk figur som rummer flere af de dobbeltheder som var tilstedeværende i Grønland på hans levetid. Han var først og fremmest fanger og var som mange andre afhængig af sin sælfangst, men han var også kateket ved den Herrnhutiske menighed i Nuuk og kunne som de færreste på hans tid både læse og skrive grønlandsk.

Det er igennem avisen Atuagagdliutit at Arons værker først offentliggøres. Avisens stifter, Heinrich Rink, udsender i 1858 en invitation med anmodning om at indsende bidrag omhandlende grønlandske sagn eller ”… alt hvad der kunde tjene til morskab eller underholdning for grønlænderne. Ogsaa önskes kaart og tegninger, udført af Indfødte…”.

Det er denne opfordring Aron responderer på, og mange af de udgivelser, der udkom efter invitationen, blev med bidrag fra Aron fra Kangeq. Det er også igennem Rink at, Aron bliver opmærksom på træsnittet som kunstform da Rink sender ham eksempler på europæiske træsnit. Arons træsnit blev ofte bearbejdet ud fra hans egne tegninger, men også fra andres tegninger, og omvendt, blev nogle af Arons tegninger bearbejdet af andre, som f.eks. af Marcus Lynge fra Nuuk.

Arven fra Aron ses flere steder i grønlandsk kunst i dag og selv på sociale medier er Aron til stede, hvor hans direkte stil og iøjnefaldende karakterer gør ham tilgængelig for mennesker over hele verden. Der kendes i alt 350 værker fra hans hånd og denne udstilling viser 50 af hans akvareller og mere end 30 af hans grafiske værke genoptrykt efter de originale trykstokke, samt seks af de originale trykstokke.

Værkerne på udstillingen er udlånt af Grønlands Nationalmuseum og udstillingen er støttet af Sermeq Puljen.

Læs den først artikel i serien her: Aalut and Collective Authorship at the Nuuk Printing Press by Bart Pushaw