Hvad ville din dom være i virkelige retssager, og hvordan ville du omskrive lovene i dit land, så de ville være mere retfærdige?

Lørdag den 14. september kl. 13 åbner Nuuk Kunstmuseum udstillingen Law Shifters, som ikke er kunst på væggen, men deltagende kunst.

Law Shifters er et socialt kunstprojekt af kunstner Stine Marie Jacobsen (f. 1977), som engagerer børn og unge i lov og demokrati. Law Shifters bliver vist på Nuuk Kunstmuseum fra 14. september 2019 og til 29. marts 2020.

Kunstprojektet består af en lovmaskine, som står på Nuuk Kunstmuseum, hvor enhver besøgende på museet kan skrive en lov og lade lovmaskinen ”sluge” lovforslaget. Udvalgte lovforslag vil blive omskrevet til juridisk sprog og dukke op forskellige steder i byrummet samt integreres på Law Shifters hjemmeside (www.law-shifters.eu/category/1st-edition). Dette sker i samarbejde med Afdeling for jura på Ilisimatusarfik.

Kunstprojektet Law Shifters består også af workshops målrettet skoler, hvor eleverne skal gendømme rigtige retssager og skrive nye lovforslag, som reflekterer den virkelighed, de er en del af i dag. Mere information om workshops kan findes på Kulturrygsækkens hjemmeside under Kommuneqarfik Sermersooq. Projektet munder ud i en kunstbog målrettet børn og unge omkring etik og love, og hvor unge engageres i at skrive love om til myter, som udkommer i april 2020.

Kunst kan åbne sanserne, vende hverdagen på hovedet og være med til at skabe en forståelse for det samfund, man er en del af. Med projektet vil vi skabe en refleksion over, hvad er love, hvem laver dem, og hvordan fungerer de. En lov er et politisk dokument, der giver et indblik i folks meninger, etiske synspunkter og retfærdighed. En retssag er et historisk dokument, der giver et stilbillede af samfundets moralopfattelse på det tidspunkt, hvor retssagen blev afgjort. En sag, som blev dømt i 1980, vil uvilkårligt nu dømmes og forstås på en anden måde. Og det er netop denne tidsforskel, som projektet vil iscenesætte i skoler og institutioner. Det vil give de unge borgere et perspektiv på deres egen position og fornemmelse af, hvordan samfundet ændrer sig.

Law Shifters på Nuuk Kunstmuseum samarbejder i projektet med børnerettighedsinstitutionen MIO, Red Barnet i Grønland, Afdeling for jura på Ilisimatusarfik samt Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfik /Uddannelsesstyrelsen.

Projektet er støttet af Nordisk Kulturfond, Statens Kunstfond, Svend og Helene Junge fonden, Nuuk Lokaludvalg, Den Grønlandske Fond og Royal Arctic Line har skibet lovmaskinerne til Grønland.


UNDERVISNING

LAW SHIFTERS – GENDØM EN RETSSAG // 7.-10. klasse + GUX, NI

Hvad ville din dom være i virkelige retssager, og hvordan ville du omskrive lovene i dit land, så de ville være mere retfærdige?

Eleverne skal i denne workshop gendømme en retssag og derefter skrive lovforslag. Retssagen er en rigtig retssag, forenklet og anonymiseret, som eleverne gennem et rollespil, hvor de fordeler sig som dommere, anklager, forsvarer og nævning argumenterer for og giver deres bud på, hvad de mener, at dommen bør være.

Formålet med workshoppen er at skabe en forståelse for retssager og love samt deres opbygning. Eleverne skal tage stilling til, hvad de mener er retfærdigt og argumentere for deres holdninger og synspunkter, men i et kreativt, legende og frit rum. En lov er et politisk dokument, der giver et indblik i folks meninger, etiske synspunkter og retfærdighed. En retssag er et historisk dokument, der giver et stillbillede af samfundets moralopfattelse på det tidspunkt, hvor retssagen blev afgjort.