En stor bevilling fra Ny Carlsbergfondet har muliggjort et opkøb af kunstværker af den udstillingsaktuelle dansk-grønlandske kunstner Pia Arke (1958-2007). Værkerne vil i fremtiden kunne ses på Nuuk Kunstmuseum.

Pia Arkes popularitet har været støt stigende over de seneste 10-15 år. Kunstneren er lige nu aktuel med den store retrospektive udstilling ”Pia Arke – Drøm og Fortrængninger” på et af Danmarks mest prominente kunstmuseer – Louisiana i Humlebæk. Størstedelen af de opkøbte værker er udlånt til udstillingen som åbnede den 15. juli.

Grønland og Danmark har igennem de seneste 300 år været i et kolonialt forhold og Pia Arke er blevet ikonisk for det bånd. Hendes kunst bliver i disse år spredt til museer og privatpersoner i hele verden.

”Vi betragter dette som en af de sidste muligheder for at erhverve en række meget væsentlige værker af Pia Arke, og som en af de sidste muligheder for at få en væsentlig samling af Pia Arkes værker til Grønland. Derfor er det med meget stor lettelse og glæde at vi nu kan offentliggøre opkøbet. Vi sender en stor tak til Ny Carlsbergfondet for deres støtte.” – udtaler museumsleder ved Nuuk Kunstmuseum, Nivi Christensen.

Størstedelen af Arkes værker tager afsæt i en dobbeltrolle som hverken/eller og både/og, der for Arke bunder i hendes personlige tilhørsforhold til både Danmark og Grønland. Med nutidens øjne ser vi hvordan hendes kunst var et tidligt eksempel på et postkolonialt tankesæt. Hun tog fat i de komplicerede og følelsesladede koloniale relationer på en både humoristisk og reflekteret måde, og gjorde det som en af de første kunstnere i Grønland og Danmark.

Der er tale om opkøb af 15 værker, hvoraf det ene er Tupilakosaurus – et 9 min. langt videoværk – og et andet er 49 indrammede collager af bogen ”Scoresbysundshistorier”. Udover værkerne på Nuuk Kunstmuseum, findes der så vidt vides kun to andre værker af Arke i offentlige samlinger i Grønland. Et tryk ejet af Grønlands Nationalmuseum og et fotografi ejet af Narsaq Museum. Der er derfor tale om en betragtelig forøgelse af Arkes værker i Grønland.

Arkes øvrige værker omfatter essayet ”Etnoæstetik” hvor hun flytter blikket fra hvad der ses på, til hvem der ser – og hvordan der ses. Det omfatter personlig slægtsforskning, der optrævler en hel bys blandede historier igennem bogen ”Scoresbysundshistorier” fra 2003. Det spænder i materialer over grafiske tryk, maleri, til performative videoværker og fotografi. Ofte med egen krop og egen historie i fokus, som den bastard hun omtalte sig selv som, rundet af Grønland og Danmark.

Pia Arke havde stor omgang med de grønlandske kunstnere. Særligt kunstneren Jessie Kleemann, med hvem hun udfoldede en gensidig inspiration. En af de sidste udstillinger Arke nåede at deltage i, inden hendes alt for tidlige død, var netop fællesudstillingen med de grønlandske kunstnere på Nordatlantens Brygge under titlen ”Den Røde Snescooter”.

Der kan ikke være nogen tvivl om at hun er en af vor tids mest toneangivende og bemærkelsesværdige dansk-grønlandske kunstnere. Hun nåede aldrig et reelt gennembrud i sin tid, men siden den retrospektive udstilling TUPILAKOSAURUS: Pia Arkes opgør med kunst, etnicitet og Kolonihistorie, 1981-2006 der blev vist i København, Umeå og Nuuk, har interessen været støt stigende. Det ses både i form af udstillinger i og uden for norden og i en række forestående specialer, ph.d. afhandlinger og forskningsprojekter, der tager udgangspunkt i hendes værker.

I forhold til opkøbet er det aftalt med fonden og arvingerne at de opkøbte værker skal tilbydes Grønlands Nationalgalleri for Kunst når det en dag kan realiseres.

Pia Arke blev i 1995 uddannet ved Det Kongelige Danske kunstakademi som billedkunstner og cand.phil. i teori og formidling. Hun var datter af en dansk far og en grønlandsk mor. Arke døde i 2007 af kræft, kun 49 år gammel.

Udstillingen ”Pia Arke – Drøm og Fortrængninger” kan ses frem til 2. januar 2022, hvorefter udstillingen rejser videre til Kunstmuseum Brandts i Odense og Kunsten i Aalborg. Først derefter vil værkerne kunne ses på Nuuk Kunstmuseum.