Beskrivelse

”Tænk hvis… – et forløb med kunst” er målrettet 4.-6. klasse og består af opgaver, hvor eleverne går i dialog med, bruger deres fantasi og digter videre på kunstværkerne. Der er mulighed for at tilrettelægge forløbet på forskellige måder; fx med eller uden fremlæggelser, eller at veksle imellem individuelt arbejde, gruppearbejde og et fælles arbejde i plenum.

Nuuk Kunstmuseum byder velkommen med en kort introduktion i dialog med eleverne om kunst og museum. Derefter er lærer og elever på egen hånd. En god idé er, at læreren på forhånd har udvalgt opgaver, lavet grupper samt besluttet gruppe eller plenum, fremlæggelse eller ikke.

Formål

Formålet med forløbet er, at eleverne skal bruge sansning og fantasi i en tæt dialog med kunstværkerne. Gennem opgaverne fordyber eleverne sig i kunsten og tænker over samt udtrykker sig via fantasi og kreativitet, hvad de ser og sanser i mødet med kunsten.

Download materialet:

 

4.-6. kl – Qanorli -Tænk hvis…

4.-6. kl – Lærervejledning