Nuuk Kunstmuseums samling huser 14 tryk af Sermitsiaq af Anne-Birthe Hove. De er fra år 2000 og var en del af udsmykningen på daværende Hotel Nuuk, ejet af Svend Junge. Udsmykningen rummede desuden tre store kobberplader kaldet ”Natteravne” – ligeledes en del af Nuuk Kunstmuseums samling – og en stor sandblæst glasplade, som så vidt vides ikke eksisterer mere, samt kobberornament rundt om søjlerne i indgangspartiet, dengang hotellobby og bar. Kobberornamentet kan stadig ses i indgangspartiet i det tidligere Hotel Nuuk, som i dag er et kollegium. Tilsammen blev udsmykningen en form for installation, som inddelte, udfyldte og stemningsgav rummet.

Fjeldet Sermitsiaq er et ikon, som troner over Nuuk – og fra Nuuk har fjeldet sin helt særlige form. Denne form er Sermersooq Kommune og avisen Sermitsiaqs logo. Det er på postkort og bykort. Det er et vartegn, som er blevet afbilledet igen og igen og gentagne gange har fundet vej ind i kunsten.

Hver søndag kl. 10 gennem et år fotograferede Anne-Birthe Hove Sermitsiaq samme sted fra. Ved den grafiske teknik fotogravure – hvor et fotografi overføres til en behandlet kobberplade, der efter vask og ætsning kan tage aftryk med trykfarver – har ABH trykt fjeldet i forskellige farver på bomuldslærred. Sermitsiaq toner frem med og uden skyer, med og uden sne, i forskellige formationer. Nogle af fotografierne er ens og trykfarverne forskellige. Farveskiftene kan sammen give et indtryk af et blinkende lysbilledshow, men hvor motivet forbliver det samme, som ved et lyskryds, der skifter farve.

Størstedelen af Anne-Birthe Hoves motiver hentede hun i Grønland. I et interview i kunst- og kulturtidsskriftet Neriusaaq 3/2005 siger hun, at samvirket mellem kunstner og land går begge veje. ”Som kunstnere bliver vi uvægerligt præget af det land og det landskab, vi lever i. Men vi erobrer det også. Kunst består i at erobre verden.”

I denne serie erobrer hun både noget massivt fysisk – fjeldet Sermitsiaq -, men også noget immaterielt; logoet, vartegnet og symbolet Sermitsiaq. I de følgende år arbejdede hun videre med Sermitsiaq i en serie grafiske arbejder, hvor bygninger, kraner og byen blander sig med fjeldet, og hvor fotogravure blander sig med andre grafiske teknikker. Billedserien kan ses som en parafrase over Nuuks vartegn, som Lene Therkildsen skriver i Neriusaaq 2/2005, hvor Anne-Birthe Hove på samme tid udfordrer og provokerer fjeldets symbolbetydning. Sermitsiaq bliver i gentagelsen af motivet og genfortællingen i forskellige farver til en konstruktion; noget der kan pilles ved og som noget alt andet end massivt og urørligt.

Denne gentagelse og omskrivning af fjeldet og symbolet Sermitsiaq, er samtidig også et billede på, hvordan Anne-Birthe Hove arbejdede. Hun udforskede, gentog og fordybede sig gennem hele sit kunstneriske virke i forskellige grafiske teknikker. Fotogravure begyndte hun at arbejde med gennem 90erne. I samme periode udviklede hendes tidligere professor fra kunstakademiet, som hun lærte at kende på Grafisk Værksted i 70erne, Eli Ponsaing, nye teknikker indenfor dette medie. Hans pionerarbejde inspirerede hende, optaget, som hun var, af de grafiske teknikker og kunnen.

Eli Ponsaing tænkte sit grafiske arbejde indenfor tanker om mikro- og makrokosmos – ikke i en decideret religiøs betydning – men i en fordybelse i de grafiske muligheder og udtryk. Dette spændingsfelt mellem den store og den lille verden, mærkes også i ABH’s Sermitsiaq-serie. Hun zoomer ind og gentager et element for netop at sætte det i en større sammenhæng, eller hun ser på detaljen – fjeldets fysiske fremtoning uge for uge – for at samle helheden, fjeldets mentale placering og betydning.

Den retrospektive udstilling ”Anne-Birthe Hove 1951-2012” – der blev til i et samarbejde mellem kurator Rikke Diemer, Nordatlantens Brygge, Bornholms Kunstmuseum og enkemand efter Anne-Birthe Hove Thomas Steensgaard – blev vist på Nuuk Kunstmuseum 08.04-10.07 2016. I 2016 udgav Milik Publishing en stor antologi om Anne-Birthe Hove. Kataloger mm kan findes i Nuuk Kunstmuseums butik.

“Bagom Værket Anne-Birthe Hove” er skrevet af Stine Lundberg Hansen. 2016.

Du kan læse mere om Anne-Birthe Hove i:

“Anne-Birthe Hove” af Anne-Marie Gjedde Olsen, udgivet af Katuaq og Milik Publishing (sælges på Nuuk Kunstmuseum)

Kataloget til “Anne-Birthe Hove 1951-2012” (sælges på Nuuk Kunstmuseum)

Kataloget til “Grønlandske Streger – nyere grafik af Anne-Birthe Hove” fra Vejle Kunstmuseum

Kunst og Kulturtidsskriftet Neriusaaq 3/2012 : “Tale til Anne-Birthe Hoves urnedsættelse fredag den 31. august 2012”

Kunst og Kulturtidsskriftet Neriusaaq 2/2005 : “En kunstner med noget på hjerte” Af Lene Therkildsen

Kunst og Kulturtidsskriftet Neriusaaq 3/2005 : “- at erobre verden. Interview med billedkunstneren Anne-Birthe Hove” Af Thorkild Kjærgaard

Kunst og Kulturtidsskriftet Neriusaaq 3-4/1999 : “Tundraekspeditionen 1999” Af Ivan Burkal

Kunst og Kulturtidsskriftet Neriusaaq 1/1998 : “Fotogravure i Norden og Nordisk grafriktriennale 1998 i Island” Af Ivan Burkal

Kunst og Kulturtidsskriftet Neriusaaq 2/1995 : “Hove til Nationalmuseet” Af Birthe Haagen