Den 19. februar 2018 gik Helene Junge bort. Sammen med sin mand, Svend Junge(1930-2007), skænkede hun Nuuk Kunstmuseum til byen og dens borgere i 2007

Selvom det ofte er Svend Junge, som forbindes med kunsten på Nuuk Kunstmuseum, er Helene Junge ikke uden betydning for den kunstsamling, der i dag befinder sig på Nuuk Kunstmuseum. Der går flere historier om, at det ofte var Helene Junge, som holdt bydeskiltet til kunstaktionerne, og havde hun udset sig noget, fik hun det.

Selvom samlingen siden 2005 har fået tilføjelser og er blevet hængt anderledes, er deres samling fortsat museets fundament og ståsted, derfor hænger i velkomstrummet på Nuuk Kunstmuseum Helene Junges portræt malet af Christian ”Nuunu” Rosing ved siden af Svend Junge.

Parret havde en stor kærlighed for den ældre kunst, som Emanuel A. Petersen, J.E.C. Rasmussen, Andreas Riis Carstensen og andre primært danske kunstnere. Kunstnere som i sidste halvdel af 1800tallet og begyndelsen af 1900tallet rejste Grønland tyndt og brugte Grønland som motiv, hvor skildringen af naturen og en idé om noget grønlandsk oprindeligt dominerede. Udstillingen ”Umiarsuit//Skibene”, som åbnede efteråret 2017, var baseret på Svend Junges interesse for og samling af marinemalerier.

Parret mødte hinanden på SANA – dengang sanatorium for tuberkuloseramte – hvor Helene arbejdede, og hvor Svend begyndte kunstsamlingen med indkøb af tupilakfigurer fra de indlagte. En anden hjørnesten i samlingen er netop samlingen af ben, tand og sten-figurer og forskelligt kunsthåndværk. I dag er et helt rum indrettet til det mere etnografiske og kuriøse kunsthåndværk

Bag enhver mand står en kvinde; og Helene Junge stod bag Svend Junge og bag kunstsamlingen på Nuuk Kunstmuseum.