Kunstner: Kunuk Platou.

På Grønlands Nationaldag den 21. juni kl. 14 åbner Nuuk Kunstmuseum udstillingen ”Illoqarfik”. Titlen er det grønlandske ord for ”by”, der desuden direkte oversat betyder ”sted med huse”. Udstillingen undersøger kunstnernes bearbejdning af byen som motiv. Lige fra 1800-tallet til vores samtid er byen blevet afbilledet i grafik, illustrationer og kunst. Aron fra Kangeq afbillede byer og bosteder i 1850erne. Fra Grafisk Værksteds (nu Grønlands Kunstskole) tilblivelse i 1972 ses grafiske tryk med blokkene i Nuuk og mange andre steder i Grønland. Bosættelser er et meget brugt motiv i Grønlands kunst. Nogle kunstnere stiller spørgsmålstegn til menneskets plads ift. byen, nogle udfordrer moderniseringen, nogle fremhæver særlige dele af byen, og nogle studerer det arkitektoniske i bymiljøet.

”Når vi kigger på de sidste 250 års grønlandsk billedkunst, så ser vi rigtig ofte byen afbilledet. Vi ser det i de nye kunstskoleelevers værker der lige nu vises i Katuaq, vi ser det i daværende Grafisk Værksteds samling fra 1970erne og 1980erne. Vi ser det i afbildninger af kolonierne, vi ser det i Frederik ’Kunngi’ Kristensens malerier og tryk, og så ser vi bygninger affotograferet næsten som skulpturer i byrummet. I Grønlands kunsthistorie har disse værker ofte været overset, og der er lavet få undersøgelser af byrummet i kunsten. Det håber vi at ændre på med denne udstilling.”

Fra kolonibestyreren Jacob A. A. Arøe (1803-1870), til Aron fra Kangeq (1822-1869), Hans Lynge (1906-1988), Anne-Birthe Hove (1951-2012), Mike Lynge (f. 1976) og Ivínguak’ Stork Høegh (f. 1982) samt digitale fotografer i dag, ser man at huse, bygninger, tegn på liv i byen er afbilledet i værker. Vi ser at kunstnerne arbejder både med de mere polerede aspekter af en by, det arkitektoniske, det pittoreske, byen i smuk solnedgang. Men der arbejdes også med det upolerede, urbane miljø med graffiti, industri og byggeri. I udstillingen vises kunstnernes afbildning af byen i alle dets aspekter, lige fra de klassiske malerier og tryk til nyere fotografi og andre medier. Ifm. udstillingen udsendte Nuuk Kunstmuseum et censureret open-call til kunstnere og fotografer, hvoraf flere er blevet udvalgt og kan ses i udstillingen.

Udstillingen åbner fredag den 21. juni kl. 14 med gratis entre, og kan ses indtil den 15. september 2024.

Udstillingen er støttet af Selvstyrets Tips- og Lottomidler.