TUPILAPPASSUIT // 7.12.18 – 28.4.19

Læs mere

Aron fra Kangeq (1822-1869)

Den 12. marts 2019 er det 150 år siden, at Aron fra Kangeq døde –og selvom dødsdagen måske ikke bør markeres, så skal denne kunstner i den grad markeres. Aron fra Kangeq er på sin vis forfaderen til Grønlands moderne kunst – og kunstnere helt op til i dag anerkender hans talent og betydning …

Bagom Værket

I alt 16 værker er der af Kîstat Lund (1944-2017) i Nuuk Kunstmuseums samling. En kunstner med utallige udsmykninger bag sig på skoler, i mødesale og institutioner, og hvis største inspiration var naturen…

Undervisning 

Det er gratis for institutioner og skoler at bruge Nuuk Kunstmuseum.Vi udarbejder løbende undervisningsmateriale og opgaver målrettet børn og unge til at bruge på kunstmuseet både i vores permanente samling og til skiftende udstillinger…