International Museumsdag // 18. maj 2019

Den 18. maj er det ICOMs Internationale Museumsdag. I år handler temaet om museernes nye rolle i deres lokalsamfund. De fleste museer er ikke længere statiske institutioner, men langt mere engagerede i en interaktion med deres publikum. På Nuuk Kunstmuseum markeres dagen i år med flere events…

Aron fra Kangeq (1822-1869)

Den 12. marts 2019 er det 150 år siden, at Aron fra Kangeq døde –og selvom dødsdagen måske ikke bør markeres, så skal denne kunstner i den grad markeres. Aron fra Kangeq er på sin vis forfaderen til Grønlands moderne kunst – og kunstnere helt op til i dag anerkender hans talent og betydning …

Undervisning 

Det er gratis for institutioner og skoler at bruge Nuuk Kunstmuseum.Vi udarbejder løbende undervisningsmateriale og opgaver målrettet børn og unge til at bruge på kunstmuseet både i vores permanente samling og til skiftende udstillinger…