FLAG // 4.4 – 1.11 2019

Læs mere

TUPILAPPASSUIT // 7.12.18 – 28.4.19

Læs mere

PÅSKE ÅBNINGSTIDER

Torsdag 18/4 kl. 13-19  //  Fredag 19/4 – mandag 22/4 kl. 13-17

Aron fra Kangeq (1822-1869)

Den 12. marts 2019 er det 150 år siden, at Aron fra Kangeq døde –og selvom dødsdagen måske ikke bør markeres, så skal denne kunstner i den grad markeres. Aron fra Kangeq er på sin vis forfaderen til Grønlands moderne kunst – og kunstnere helt op til i dag anerkender hans talent og betydning …

Undervisning 

Det er gratis for institutioner og skoler at bruge Nuuk Kunstmuseum.Vi udarbejder løbende undervisningsmateriale og opgaver målrettet børn og unge til at bruge på kunstmuseet både i vores permanente samling og til skiftende udstillinger…